ORGANIZATORZY // WSPARCIE // KONTAKT

Reanimatorzy,

27 czerwca o godzinie 19.00 w Starej Drukarni przy Ogrodowej 31/35 na serio zabieraMy się do pracy. My tzn. warszawscy animatory kultury, miejscy aktywiści, artyści...

Działając w Warszawie często i chyba zbyt często napotykamy na absurdy, nie tylko przeszkadzające w pracy, ale coraz częściej zmuszające nas do rezygnacji z realizowania projektów społeczno-kulturalnych. Spotykając się na wernisażach, koncertach, dyskusjach wymieniamy się uwagami o dotykających nas problemach finansowych, lokalowych, organizacyjnych. Wielu z nas samotnie walczy z systemem. Doszliśmy do wniosku, że najwyższy czas to zmienić.

Chcemy zaprosić Cię do udziału w cyklu debat "ReAnimator. Animatorzy kultury dla Warszawy", który rozpocznie się w październiku.

Zaczynamy od FALSTART-u - czyli nieprzepisowego początku ReAnimatora.
Zależy nam na zrobieniu pierwszego kroku, zasygnalizowaniu problemów, wymianie pierwszych pomysłów, zasianiu niepokoju i przede wszystkim spotkaniu. Będziemy mieć całe lato na dopracowanie tematów, które chcemy poruszyć i zebranie najlepszych idei.

Co będzie działo się jesienią?
W trakcie pięciu spotkań, w gronie animatorów kultury, twórców, miejskich urzędników, dziennikarzy opisujących warszawską kulturę zastanowimy się nad stanem stołecznej kultury, postaramy się nazwać i opisać nękające ją problemy, wspólnie poszukamy możliwości ich rozwiązania.

Stawiamy sobie na początku kilka celów, z których najpoważniejszy zakłada stworzenie Kodeksu Dobrych Praktyk - zbioru propozycji w najważniejszych dla rozwoju kultury w Warszawie kwestiach, tj.: kreowania polityki kulturalnej i wyznaczania jej priorytetów, budżetu dla sektora kultury, tworzenia zaplecza infrastrukturalnego, promocji kultury, realizowania projektów w przestrzeni publicznej.  Chcielibyśmy by Kodeks stał się zbiorem zasad współpracy urzędników z animatorami kultury.

Równie istotna wydaje się potrzeba integracja środowiska warszawskiej kultury niezależnej. Trzeba uświadomić sobie, miastu i światu własną siłę by potem wspólnie móc kształtować kulturę w Warszawie.

Wierzymy, że trwałe zmiany w sposobie myślenia o mieście i w systemie wspierania kultury są jego kulturze są możliwe.

Przyłącz się do nas i razem zmieńmy Warszawę. Na lepsze.

 

ReAnimatorzy

Marta Białek (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę)
Marta Wójcicka (Stowarzyszenie ArtAnimacje)
Grzegorz Lewandowski (Chłodna25)